Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea orphanidea orphanidea
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Festuca amethystina orientalis
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Cytinus hypocistis orientalis
Serapias orientalis orientalis
Ajuga orientalis orientalis
Satureja vulgaris orientalis
Hyacinthus orientalis orientalis
Lupinus varius orientalis
Aurinia saxatilis orientalis
Astragalus lusitanicus orientalis
Telephium imberati orientale
Rapistrum rugosum orientale
Aethionema saxatile oreophilum
Andrachne telephioides oreocretensis
Jasione laevis orbiculata