Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Amelanchier chelmea Αμελάνχιερ του Χελμού
Ammi majus Άμμι το μέγα
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης
Ammoides pusilla Αμμοειδές το μικρό
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη
Androsace maxima Ανδροσακές το μέγα
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή