Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium leucanthum
Trifolium latinum
Trifolium lappaceum
Trifolium lagrangei
Trifolium infamia-povertii
Trifolium incarnatum incarnatum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium hirtum
Trifolium heldreichianum
Trifolium glomeratum
Trifolium globosum
Trifolium fragiferum
Trifolium filicaule
Trifolium echinatum
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium dolopicum
Trifolium diffusum
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium dasyurum