Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygala monspeliaca
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala nicaeensis tomentella
Polygala subuniflora
Polygala supina phodopea
Polygala venulosa
Polygala vulgaris
Polygonatum latifolium
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonia c-album Πολυγωνία το c-λευκό
Polygonia egea Πολυγωνία του Αιγαίου
Polygonum alpinum
Polygonum amphibium
Polygonum arenarium
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Polygonum equisetiforme