Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Platycleis tymphrestos Πλατυκλεΐς του Τυμφρηστού
Platypygius crassus Πλατυπύγιος ο κράσσος
Plebejus pylaon brethertoni Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plegadis falcinellus
Plumbago europaea
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Poa annua
Poa bulbosa bulbosa
Poa bulbosa perligulata
Poa bulbosa pseudoconcina
Poa cenisia
Poa cephalonica
Poa compressa
Poa dolosa
Poa glauca frearitis
Poa glauca glauca