Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene radicosa rechingeri
Silene remotiflora
Silene rigidula
Silene roemeri macrocarpa
Silene samia
Silene samothracica
Silene saxifraga
Silene scorpilii
Silene scwarzenbergeri
Silene sedoides runemarkii
Silene sedoides sedoides
Silene sicula
Silene sieberi
Silene spergulifolia
Silene spinescens
Silene squamigera
Silene succulenta
Silene supina
Silene taygetea
Silene trinervia