Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος