Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Peucedanum stridii
Peucedanum vittijugum vittijugum
Peucedanum vourinense
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum
Phagnalon pygmaeum
Phagnalon rupestre
Phagnalon saxatile
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalaris aquatica
Phalaris arundinacea arundinacea
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor