Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sempervivum marmoreum
Sempervivum ruthenicum
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Senecio aquaticus barbareifolius
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Senecio doronicum doronicum
Senecio erucifolius
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Senecio papposus papposus