Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrax tetrax
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης