Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Silene radicosa rechingeri
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Euphorbia myrsinites rechingeri
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Centaurea raphanina raphanina
Anemone ranunculoides ranunculoides
Myosotis ramosissima ramosissima
Lactuca viminea ramosissima
Orobanche ramosa ramosa
Sideritis raeseri raeseri
Narcissus poeticus radiiflorus
Silene dichotoma racemosa
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Juncus fontanesii pyramidatus
Cyperus michelianus pygmaeus