Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis vulneraria pulchella
Antirrhinum majus majus
Antirrhinum siculum
Apium graveolens
Apium nodiflorum
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina alpina
Arabis alpina caucasica
Arabis bryoides
Arabis collina
Arabis cretica
Arabis glabra
Arabis laxa
Arabis longistyla
Arabis muralis