Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Papaver somniferum somniferum
Papaver stipitatum
Papilio alexanor Παπίλιο ο Αλεξάνωρ
Papilio machaon Παπίλιο ο Μαχάων
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Parapholis filiformis
Parapholis incurva
Parapholis marginata
Parapholis pycnantha
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα