Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sula bassana Σούλα
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη