Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sesleria robusta
Sesleria taygetea
Sesleria tenerrima
Sesleria vaginalis
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Sibbaldia parviflora
Sibthorpia europaea
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Sideritis lanata
Sideritis scardica
Sideritis sipylea
Silene adelphiae
Silene aegaea
Silene antri-jovis
Silene apetala