Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Centaurea jacea
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea messenicolasiana
Centaurea montana
Centaurea musarum
Centaurea nicopolitana