Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex pulcher
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Rumex tuberosus creticus
Rumex tuberosus tuberosus
Rumex vesicarius
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruscus hypophyllum
Ruta chalepensis chalepensis
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruta graveolens
Ruta montana
Saccharum ravennae
Saccharum strictum
Sagina apetala
Sagina maritima