Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica
Nepeta melissifolia
Nepeta nuda albiflora
Nepeta nuda nuda
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica
Nepeta spruneri
Neptis rivularis Νέπτις η …
Neptis sappho Νέπτις η Σαμπφώ
Nerium oleander Πικροδάφνη
Neslia apiculata
Netta rufina Φερεντίνι
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis arvensis
Nigella arvensis brevifolia