Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Rissa tridactyla Ρίσσα
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Serinus serinus Σκαρθάκι
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Sterna albifrons Νανογλάρονο