Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene fabaria fabaria
Silene fabarioides
Silene flavescens dictaea
Silene flavescens thessalonica
Silene frivaldszkyana
Silene fruticosa
Silene gallica
Silene gigantea gigantea
Silene gigantea hellenica
Silene gigantea rhodopea
Silene goulimyi
Silene graeca
Silene guicciardii
Silene haussknechtii
Silene holzmannii
Silene insularis
Silene integripetala elafonesiaca
Silene integripetala greuteri
Silene integripetala integripetala
Silene integripetala lidenii