Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myosotis incrassata
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myosotis litoralis
Myosotis minutiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis ramosissima ramosissima
Myosotis refracta paucipilosa
Myosotis refracta refracta
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Myosotis solange
Myosotis sparsiflora
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica cyanea
Myosotis sylvatica subarvensis
Myosoton aquaticum
Myosurus heldreichii
Myosurus minimus
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ