Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Muscari pulchellum clepsydroides
Muscari pulchellum pulchellum
Muscari spreitzenhoferi
Muscari tenuiflorum
Muscari weissii
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Mus musculus Σταχτοποντικός
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Myagrum perfoliatum
Mycelis muralis
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myosotis alpestris alpestris
Myosotis alpestris mrkvickana
Myosotis alpestris suaveolens
Myosotis arvensis arvensis
Myosotis cadmea
Myosotis congesta