Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum nodiflorum
Mesoacidalia aglaia Μεσοατσινταία η Αγλαΐα
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Metaplastes oertzeni Μεταπλάστης του Οερτζέν
Metaplastes ornatus Μεταπλάστης ο διακοσμημένος
Metrioptera fedtschenkoi ambitiosa Μετριόπτερος ο ...
Metrioptera oblongicollis Μετριόπτερος ο προμηκόλαιμος
Mibora minima
Micromeria acropolitana
Micromys minutus Νανοπόντικας