Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Porzana parva Μικροπουλάδα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα