Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pastinaca sativa sativa
Pisum sativum sativum
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Papaver somniferum setigerum
Primula vulgaris sibthorpii
Papaver somniferum somniferum
Pallenis spinosa spinosa
Potentilla apennina stojanovii
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus
Phleum subulatum subulatum
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Poa trivialis sylvicola
Petrorhagia illyrica taygetea
Piptatherum miliaceum thomasii
Polygala nicaeensis tomentella
Pimpinella tragium tragium
Pastinaca sativa urens
Pistacia lentiscus var. chia
Peucedanum vittijugum vittijugum