Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum tristriatum
Sedum tuberiferum
Sedum tymphaeum
Sedum urvilei
Selaginella denticulata
Selaginella helvetica
Selinum silaifolium
Sempervivum ciliosum
Sempervivum kindingeri
Sempervivum marmoreum
Sempervivum ruthenicum
Senecio erucifolius
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Senecio macedonicus