Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aster creticus
Aster novi-belgii
Asteriscus maritimus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Astragalus depressus
Astragalus drupaceus
Astragalus excapus
Astragalus glycyphylloides
Astragalus glycyphyllos
Astragalus graecus
Astragalus hellenicus
Astragalus idaeus
Astragalus lacteus
Astragalus mayeri
Astragalus mesopterus
Astragalus monspessulanus
Astragalus odoratus