Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Catabrosa aquatica
Cannabis sativa Κανναβουριά
Carum strictum
Carum rupestre
Camphorosma monspeliaca
Campanula formanekiana
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Campanula versicolor
Carum multiflorum
Carum heldreichii
Campanula velebitica
Campanula foliosa
Campanula tymphaea
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Carpobrotus edulis
Campanula tubulosa
Campanula euboica
Caltha palustris
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Carpobrotus acinaciformis