Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ceterach officinarum
Carlina barnebiana
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Carlina diae
Carlina frigida
Campanula cymaea
Carlina sitiensis
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Carlina tragacanthifolia
Chamaespartium sagittale
Carlina vulgaris intermedia
Carpobrotus acinaciformis
Cheilanthes marantae
Carpobrotus edulis
Cirsium tymphaeum