Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Podarcis milensis milensis Γουστέρα της Μήλου
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Podarcis milensis gerakuniae Γουστέρα της Φαλκονέρας
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Podarcis milensis adolfjordansi Γουστέρα των Ανάνων
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα