Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Arabis bryoides
Arabis collina
Arabis cretica
Arabis glabra
Arabis laxa
Arabis longistyla
Arabis muralis
Arabis pseudoturritis
Arabis sagittata
Arabis subflava
Arabis sudetica
Arabis turrita
Allium macedonicum
Arceuthobium oxycedri
Allium maniaticum
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium tomentosum
Allium meteoricum
Asperula doerfleri