Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asparagus maritimus
Asparagus officinalis officinalis
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Asparagus tenuifolius
Asparagus verticillatus
Asperula arcadiensis
Asperula aristata condensata
Asperula aristata longiflora
Asperula aristata nestia
Asperula aristata thessala
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Asperula boryana
Asperula chlorantha
Asperula coa
Asperula cynanchina
Asperula doerfleri
Asperula idaea
Asperula involucrara