Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ammophila arenaria arundinacea
Ammoides pusilla Αμμοειδές το μικρό
Ammi visnaga
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης
Ammi majus Άμμι το μέγα
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Amelanchier chelmea Αμελάνχιερ του Χελμού
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Amaryllis bella-dona
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο