Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonum patulum
Polygonum persicaria
Polygonum praelongum
Polygonum rurivagum
Polygonum salicifolium
Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Polypogon maritimus maritimus
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Populus alba Ασημόλευκα
Populus nigra Καβάκι
Populus tremula Τρεμόλευκα
Portulaca oleracea oleracea
Posidonia oceanica Ποσειδονία