Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Luzula campestris
Luzula forsteri
Luzula italica
Luzula luzulina
Luzula luzuloides cuprina
Luzula luzuloides luzuloides
Luzula multiflora multiflora
Luzula nodulosa
Luzula pilosa
Luzula spicata pindica
Luzula sudetica
Luzula sylvatica sylvatica
Lycaeides argyrognomon Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων
Lycaeides idas Λουκαΐδης ο ίδας
Lycaena phlaeas Λύκαινα η Φλαιάς
Lychnis coronaria
Lychnis flos-cuculi subintegra
Lychnis viscaria atroburpurea
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο