Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys ionica
Stachys iva
Stachys leucoglossa
Stachys menthifolia
Stachys messeniaca
Stachys mucronata
Stachys obiqua
Stachys ocymastrum
Stachys officinalis
Stachys palustris
Stachys pangaea
Stachys parolinii
Stachys plumosa
Stachys scardica
Stachys spruneri
Stachys sylvatica
Stachys tetragona
Stachys thirkei
Stachys tournefortii
Stachys tymphaea