Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Andryala integrifolia
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη
Anemone blanda
Anemone coronaria
Anemone hortensis heldreichii
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Anemone pavonina
Anemone ranunculoides ranunculoides
Anemone sylvestris
Anethum graveolens Άνηθος
Angelica sylvestris
Anogramma leptophylla
Antennaria dioica
Anthemis abrotanifolia
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis anatolica
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία