Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardamine carnosa
Centaurea armoracifolia
Cardamine bulbifera
Centaurea argentea
Centaurea amplifolia
Cardamine amara
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Campanula goulimyi
Callitriche lenisulca
Calamintha cretica
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Capsella grandiflora
Centaurea aetolica
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα
Centaurea aegialophila
Centaurea acicularis
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Calycocorsus stipitatus
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Capparis orientalis Κάπαρρη η ανατολική