Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum gracilens
Taraxacum gionense
Taraxacum fragosum
Taraxacum fibratum
Taraxacum epirense
Taraxacum edessicum
Taraxacum deorum
Taraxacum delphicum
Taraxacum cylleneum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum calocephalum
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum aznavourii
Taraxacum apenninum
Taraxacum amborum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aganippeum
Tanacetum vulgare