Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lithodora diffusa
Lithodora hispidula hispidula
Lithodora zahnii
Lithospermum goulandriorum
Lithospermum officinale
Lithospermum purpureocaeruleum
Liza aurata Μυξινάρι
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Liza saliens Γάστρος
Lobularia libyca
Lobularia maritima
Locusta migratoria Λοκούστα η μετανάστις
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Logfia arvensis
Logfia gallica
Logfia minima
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lolium perenne