Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepidium hirtum nebrodense
Lepidium hirtum oxyotum
Lepidium latifolium
Lepidium perfoliatum
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Lepidium sativum
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptoplax emarginata
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus ghigii Λαγός