Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Passer domesticus Σπουργίτης
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Philomachus pugnax Μαχητής
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ