Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea messenicolasiana
Centaurea montana
Centaurea musarum
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea nervosa promota
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana