Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum macrophyllum
Colchicum macedonicum
Colchicum lingulatum
Colchicum kochii
Colchicum graecum
Colchicum doerfleri
Colchicum cupanii
Colchicum cretense
Colchicum cousturieri
Colchicum boissieri
Colchicum bivonae
Colchicum balansae
Colchicum autumnale
Colchicum amabile
Coix lacryma-jobi
Coincya nivalis
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια