Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavatera arborea
Lavatera bryonifolia
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera punctata
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lavatera trimestris
Lecokia cretica
Legousia falcata
Legousia hybrida
Legousia pentagonia
Legousia speculum-veneris
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lemna minor
Lemna minuscula
Lemna trisulca
Lens culinaris