Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kickxia elatine elatine
Kickxia spuria integrifolia
Kickxia spuria spuria
Kirinia climene Κιρινία η Κλιμένη
Kirinia roxelana Κιρινία η Ροξελάνη
Knautia ambigua
Knautia arvensis
Knautia drymeia nympharum
Knautia integrifolia integrifolia
Knautia integrifolia mimika
Knautia longifolia
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Knautia orientalis
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Knipowitschia panizzae Ευηνογωβιός
Knipowitschia thessala Θεσσαλογωβιός
Kochia scoparia
Koeleria cristata