Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex hostiana
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Carex humilis
Campanula rotundifolia
Centaurea stereophylla
Carex illegitima
Campanula rupestris
Centaurea subsericans
Centaurea thracica
Centaurea tragacanthoides
Centaurea transiens
Centaurea triamularia
Centaurea triumfetti
Carex lepidocarpa
Centaurea tuntasia
Carex limosa
Campanula sartorii
Centaurea weldeniana
Centaurea vlachorum
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης