Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium medium balcanicum
Triglochin bulbosa barrelieri
Trifolium campestre campestre
Thymus teucrioides candilicus
Teucrium polium capitatum
Tozzia alpina carpathica
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Thymus longicaulis chaubardii
Tanacetum corymbosum corymbosum
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Teucrium divaricatum divaricatum
Torilis arvensis elongata
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Trinia glauca glauca
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Teucrium divaricatum graecum
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας