Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carum heldreichii
Camphorosma monspeliaca
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Campanula versicolor
Carpobrotus edulis
Carpobrotus acinaciformis
Campanula velebitica
Carlina tragacanthifolia
Campanula tymphaea
Calystegia silvatica
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calamintha cretica
Calamagrostis epigejos
Carlina sitiensis
Carlina frigida
Campanula tubulosa
Carlina diae
Campanula trichocalycina
Campanula formanekiana
Carlina barnebiana