Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cotinus coggygria Κότινος
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cydonia oblonga Κυδωνιά